close

Pamanahong Folio (Tuberculosis)

 Essay about Pamanahong Folio Tuberculosis

My spouse and i. Panimula

II. Mga Tiyak Na Layunin

III. Kahalagahan ng Pag-aaral

IV. Saklaw at Delimitasyon ng Pag-aaral

V. Katuturan ng mga Katawagang Ginamit

VI. Sandigan ng Pag-aaral at mga Kaugnay bist du Literatura VII. Istratehiyang Ginamit at Pinagkunan ng Datos

VIII. Paglalahad

IX. Paglalagom at Kongklusyon

X. Pagbibigay ng Rekomendasyon

XI. Bibliograpiya

Panimula

Ang tuberculosis ay nananatiling malalang sakit na siyang malaking suliranin sa Pilipinas. Dinadapuan ng sakit em ito maging bata person o matanda. Araw-araw, mayroong dalawang batang wala pang limang taong gulang ang nagkakasakit ng tuberculosis. Hindi rin nalalayo ang nalalapit nilang kamatayan sa pagdapo ng sakit na ito sa kailang katawan. Ang tuberculosis ay makukuha mula sa kumakalat na mikrobyo nitong dala ng hangin. Nagmumula ang mga mikrobyong ito sa mga taong may sakit sa pulmon, na social fear pamamagitan ng kanilang pag-ubo ay lumalaganap ang mikrobyo ng TB.

Nakatawag sa aking pansin ang lumalaganap em sakit na ito kung kaya't isa ako social fear mga naalarma sa pagkalat nito. Bilang isang manunulat sa Pamanahong Papel em ito, ay nais kong maibahagi social fear mga mambabasa ang bunga ng aking pananaliksik ukol sa paksang ito. Lubos akong naliwanagan nang malaman ko ang bawat detalye ukol social fear sakit mhh ito. Kaya naman alam kong makatutulong ito upang makapag-bigay kaalaman at maibahagi ko ang aking natutunan sa masusing pagsasaliksik.

Ang limang pangunahing mensahe sa kabanatang ito ay makatutulong sa mga pamilya by pamayanan upang malaman na ang tuberculosis ay... Tubercolosis

What Is Tuberculosis?

Tuberculosis, commonly referred to as TB, is known as a bacterial infection which could spread through the lymph nodes and bloodstream to any organ in your body nevertheless is usually found in the lung area. Most people whom are exposed to TB actually hardly ever develop symptoms. The bacterias can live in an sedentary form within the body. Medication can be...

 Essay regarding Unlicensed Home Daycare As opposed to

Essay regarding Unlicensed Home Daycare As opposed to

п»їUnlicensed House daycare versus Childcare centre Children provide great joy and love to families, however for many families childcare entails significant stress, worry, sacrifice, and economic hardship. Producing the right…...

Read
 Essay about The History of Flamenco Dance

Essay about The History of Flamenco Dance

Flamenco is usually an individual, yet organised folk skill from Andalus?a, Spain. It is often improvised and spontaneous, the song, boogie and any guitar are combined together by the passionate…...

Read